Ohjeita refereelle

Hyvä referee

Olisimme kiitollisia, jos voisit kirjoittaa oheisesta Lähikuvaan tarjotusta artikkelikäsikirjoituksesta referee-lausunnon (1—3 liuskaa).

Kuten tietänet, Lähikuva-lehti on julkaisupolitiikkansa mukaan ”audiovisuaaliseen kulttuuriin keskittyvä neljästi vuodessa ilmestyvä aikakauslehti. Se on avoin kirjoitusfoorumi kaikille asiasta kiinnostuneille.” Tämän mukaisesti pyrimme julkaisemaan ajankohtaisia, kiinnostavia, yllätäviä ja uusia uria aukovia artikkeleita, jotka tarkastelevat niin elokuvan kuin muunkin audiovisuaalisen kulttuurin historiaa ja nykyisiä ilmenemismuotoja analyyttisesti ja kriittisesti. Pyrimme tietoisesti antamaan lehdessämme tilaa niin uusille kirjoittajille kuin uusille, toistaiseksi kartoittamatta jääneille aiheille.

Näin ollen toivoisimme, että ottaisit lausunnossasi kantaa ensinnäkin siihen, suositteletko artikkelia julkaistavaksi. Ja mikäli suosittelet julkaistavaksi, niin voidaanko artikkeli julkaista sellaisenaan vai vaatiiko se vähäisiä tai suuria muutoksia.

Lausunnostasi toivomme lisäksi käyvän ilmi ainakin seuraavat seikat:

  • miten tärkeä ja ajankohtainen artikkelin aihepiiri on audiovisuaalisen kulttuurin ja elokuvan kansainvälisen ja/tai kotimaisen tutkimuksen kannalta
  • miten artikkeli suhteutuu olemassaolevaan tutkimukseen
  • miten onnistuneesti tekijä käsittelee aihettaan (mm. aiheen kannalta mielekkään aineiston, metodiikan ja teorian hallinta)
  • miten käsikirjoitusta voisi ja olisi syytä parantaa; tässä yhteydessä toivoisimme sinulta mahdollisimman konkreettisia ehdotuksia (ehdotuksia lähdemateriaalin täydentämiseksi, puutteet ja aukot argumentaation logiikassa, onko tekstiä syytä tiivistää tai laajentaa ja jos niin miltä osin, aiheen rajauksen mahdolliset ongelmat,…)
  • vaatiiko käsikirjoituksen kieliasu vielä huoltamista

Toivoisimme saavamme lausuntosi kahden viikon kuluessa tämän kirjeen saapumisesta. Olisimme kiitollisia, jos voisit ystävällisesti toimittaa lausuntosi sähköpostitse Lähikuva-lehden päätoimittajalle osoitteeseen kaisa.e.hiltunen(at)jyu.fi tai kirjeitse osoitteeseen Lähikuva, Varsinais-Suomen elokuvakeskus, Uudenmaankatu 1, 20500 Turku.

Ystävällisin terveisin

Lähikuvan toimituskunta