2/2015

Teemana Pelikokemus
Toim. Tanja Sihvonen

Pääkirjoitus
Tanja Sihvonen: Identiteettileikit ja pelit
Artikkelit
Emma Niemi: Valta pelissä. Pelaajan toimijuus ja vallan illuusio pelissä The Walking Dead
Juuso Koistinen: Videopelaamisen raja-aitoja horjuttamassa. Kilpapelaaminen ja katsojuuden kokemukset
Jukka-Pekka Puro: Internetshakki huiputtamisen pelikenttänä. Kehysanalyyttinen näkökulma vilppiin ja sen tulkintoihin
Kirja-arviot
– Susanna Paasonen (2015) Pornosta. (Paula Nykänen)
– Maria Edström & Ragnhild Mølster (toim.) (2014) Making Change. Nordic Examples of Working Towards Gender Equality in the Media. (Titta Karlstedt)
– John Anderson (2014) Armoton kauneus – Pirjo Honkasalon elokuvataide. (Niina Oisalo)