1/2007

Teemana Elokuva ja kognitio
Toim. Henry Bacon ja Pasi Nyyssönen
Pääkirjoitus
Henry Bacon & Pasi Nyyssönen:  Kognitivismi kosiskelee kulttuurintutkimusta
Artikkelit
Ed S. Tan: Kolme näkökulmaa kasvojen ilmeisiin ja niiden ymmärtämiseen elokuvassa
Henry Bacon: Kohti järjestelmällistä synteesiä – kognitiivisen elokuvatutkimuksen rajanvedot, rajariidat ja toivottavat rajojen ylitykset
Pasi Nyyssönen: Katsojapsykologia ja elokuvan epistemologinen funktio varhaisessa elokuvateoriassa