Lähikuva-yhdistys

Lähikuva-yhdistys ry:n tehtävä on edistää elokuvan ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tutkimusta julkaisemalla Lähikuva-nimistä tieteellistä aikakauslehteä. Lähikuva on avoin foorumi keskustelulle ja mielipiteenvaihdolle. Lehti sisältää artikkeleita, kirja-arvioita, keskustelupalstan sekä katsauksia erilaisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. Lähikuvaottaa vastaan artikkeleita ja katsauksia kaikilta audiovisuaalisen kulttuurin tutkimuksesta ja keskustelusta kiinnostuneilta. Lehti noudattaa tieteellisten aikakauslehtien referee-käytäntöä.

Lehden käytännön toimitustyöstä ja sisällöstä vastaavat Lähikuva-yhdistyksen hallituksen valitsema päätoimittaja, toimitussihteeri ja muu toimituskunta. Kaikilla numeroilla on oma vastaava toimittajansa, ns. erikoistoimittaja, joka on päävastuussa lehden ideoinnista ja kokoamisesta sovitun julkaisuaikataulun mukaisesti. Numeroiden toimittajat ovat joko toimituskunnan jäseniä tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Lähikuvan julkaisijayhteisöjä ovat Lähikuva-yhdistyksen jäsenet, Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ry ja Turun elokuvakerho ry, sekä Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaine. Lähikuvaon Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran ja Turun elokuvakerhon jäsenlehti.

Lähikuva Assocation promotes the scholarly study of film and media

The main task of the association is to publish the journal Lähikuva (Close-up) which is a peer-reviewed journal for research on film and other audiovisual media. Lähikuva is the only academic Finnish journal specializing in media culture and media theory, especially as it comes to film and television. The journal welcomes submissions of previously unpublished scholarly articles, review articles, and book reviews written in Finnish. The editorial board consists of thirteen members, including the editor-in-chief and the editorial secretary.

Other associations that contribute to publishing Lähikuva are the Finnish Society for Cinema Studies (SETS), Film Centre of Southwest Finland, Turku Film Club and The Department of Media Studies at the University of Turku.