Kirjoituskutsut – Call for Papers

CFP – Lähikuva 4/2023
Jalkapallo ja media

Teemanumerossa tarkastellaan eri näkökulmista elokuvan, television ja muun median tapoja esittää ja välittää jalkapalloa. Numeron välittömänä innoittajana ovat vuoden 2022 lopussa pelattujen Qatarin MM-kisojen yhteydessä esille nousseet ihmisoikeuksiin, ympäristökysymyksiin ja urheilupolitiikkaan liittyvät kiistat, jotka johtivat esimerkiksi katseluboikotteihin.

Jalkapallon ja median yhteinen historia on kuitenkin myös pitkä ja lavea. Teemanumero etsii näkökulmia jalkapalloon mediaesityksinä, -tapauksina ja -kokemuksina, ja kohteet ja näkökulmat voivat olla yhtä hyvin historiallisia kuin nykyhetkeen kiinnittyviä. Numerossa kysytään, minkälaisia jalkapalloon liittyviä fiktiivisiä ja dokumentaarisia tarinoita media rakentaa ja minkälaisia yhtymäkohtia tarinoilla on muuhun kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Tekstit voivat käsitellä mediaan  liittyen esimerkiksi seuraavia aiheita:
*Jalkapallofanius
*Jalkapallotähteys
*Jalkapallo ja sukupuoli
*Jalkapallo ja e-urheilu
*Jalkapallo audiovisuaalisena esityksenä
*Jalkapallon äänimaailma
*Jalkapallo ja mediatalous
*Jalkapallo ja mediateknologia: televisiointi, VAR ym.
*Jalkapallo-ottelu mediatapahtumana
*Jalkapallomedioinnin historia
*Jalkapalloselostukset, ottelustudiot ym.
*Jalkapalloelämäkerrat fiktiossa / dokumenteissa
*Jalkapallon seurantadokumentit
*Jalkapallo elokuvan ja television genreissä
*Jalkapallo sosiaalisessa mediassa

Voit tarjota teemanumeroon tutkimusartikkelia, katsausta, näkökulmatekstiä, haastattelua tai aiheeseen liittyvää kirja-arviota. Ohjeet kirjoittajalle löytyvät osoitteesta: https://journal.fi/lahikuva/about/submissions

Pyydämme kiinnostuneita lähettämään otsikon, abstraktin ja tiedon tekstityypistä toimitussihteerille (antti.lindfors@helsinki.fi) ja numeron toimittajille (tommi.rompotti@utu.fi, kimmo.laine@utu.fi) 15.2.2023 mennessä.

Tutkimusartikkeleiden ensimmäisten versioiden deadline on 15.8.2023, muiden tekstien 15.9.2023. Numero julkaistaan joulukuussa 2023.

CFP – Lähikuva 2–3/2023
Rakkaus

Hamletin tunnettu monologi alkaa kysymyksellä, ollako vai eikö olla. Tarkasteltaessa audiovisuaalisia kertomuksia, kuten elokuvia tai televisiosarjoja, kysymyksen voisi kääntää muotoon rakastaako, vaiko ei, kas siinä pulma. Merkittävä osa audiovisuaalisista teoksista käsittelee jollain tavoin rakkautta, mutta millaisten tutkimuksellisten näkökulmien kautta rakkautta voidaan lähestyä?

Mitä merkityksiä ja tulkintoja rakkaudelle annetaan audiovisuaalisissa teoksissa? Millaisia ovat nykypäivän rakkaustarinat? Miten perinteistä heteroseksuaalista romanssia on haastettu? Entä miten on haastettu ihmiskeskeistä rakkautta – miten muita elollisia olentoja tai elottomia asioita rakastetaan? Onko rakkaustarinan kaava siinä samalla muuttunut? Onko niin sanottuja onnellisia loppuja vielä olemassa?

Entä miten voi rakkaus elokuvaa kohtaan? Toisen maailmansodan jälkeen puhuttiin cinefiliasta, joka tarkoittaa intohimoista suhtautumista elokuvaan. Cinefilia synnytti elokuvalehtiä ja elokuvakerhoja. Rakkaus elokuvatähtiin oli syttynyt jo aiemmin. Onko audiovisuaalisen kulttuurin ympärillä nykyisin vastaavia ilmiöitä? Miten sosiaalinen media on muokannut tapoja esittää ja käsitellä rakkautta? Millä tavoin rakkautta käsitellään peleissä?

Lähikuvan rakkauteen keskittyvä teemanumero etsii tapaustutkimuksia, historiallisia tai teoreettis-filosofisia tarkasteluja aiheesta. Tekstit voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • rakkaus ja romantiikka elokuvissa, televisio-ohjelmissa, peleissä, audiovisuaalisessa ja sosiaalisessa mediassa
 • rakkaustarinoiden sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset ulottuvuudet
 • rakkaus ja genre
 • rakkauden soundtrack
 • rakkauden ja romantiikan visuaaliset esitykset/estetiikka eri medioissa
 • cinephilia
 • rakkaus elokuva- ja muita tähtiä kohtaan
 • rakkaus median herättämänä tunteena
 • filosofiset ja teoreettiset näkökulmat rakkauteen
 • rakkaus, sukupuoli ja/tai seksuaalisuus
 • hullu, kielletty, epätoivoinen rakkaus
 • rakkaus luontoa, eläimiä ja elottomia asioita kohtaan

Voit tarjota teemanumeroon tutkimusartikkelia, katsausta, näkökulmatekstiä, haastattelua tai aiheeseen liittyvää kirja-arviota. Ohjeet kirjoittajalle löytyvät osoitteesta: https://journal.fi/lahikuva/about/submissions

Pyydämme kiinnostuneita lähettämään otsikon, abstraktin ja tiedon tekstityypistä toimitussihteerille (antti.lindfors@helsinki.fi) ja päätoimittajalle (kaisa.e.hiltunen@jyu.fi) 3.10.2022 mennessä.

Tutkimusartikkeleiden ensimmäisten versioiden deadline on 31.1.2023, muiden tekstien 28.2.2023. Numero julkaistaan syyskuussa 2023. Numeron toimittaa Lähikuvan toimituskunta.