in English
 

2018

LÄHIKUVA 1/2018

Kaikki lehden jutut luettavissa verkkolehdestä osoitteessa http://journal.fi/lahikuva

2018-1_pieni.jpgTeemana Suomi 1918
Toim. Rami Mähkä

Pääkirjoitus
Rami Mähkä: Suomen sisällissodan monitasoinen ajankohtaisuus
Artikkelit

Outi Hupaniittu: Kuviteltu vuosien 1916–1919 katkos ja kesä 1918 – suomalaisen elokuva-alan varsinainen kohtalonhetki
Hannu Salmi: ”Älkää milloinkaan kostako!”: 1918 – Mies ja hänen omatuntonsa
Rami Mähkä: ”Jokaisen on valittava puolensa”: Suomen sisällissota 2000-luvun kotimaisessa elokuvassa
Katsaus

Heta Kaisto ja Katja Lautamatti: Satavuotias yö: radioteos sisällissodan muistotietoarkistoista
Haastattelu

Matti Salakka: ”Oikea tulkinta löytyy arkistokuvista” – Seppo Rustaniusta kiinnostavat sisällissodan uhrien kohtalot
Kirja-arviot

Jari Sedergren ja Ilkka Kippola (2015) Dokumentin utopiat: Suomalaisen dokumentti- ja lyhytelokuvan historia 1944–1989 (Niina Oisalo)
Pekka Kantonen (2017) Generational Filming. A Video Diary as Experimental and Participatory Research (Kaisa Hiltunen)


LÄHIKUVA 2/2018

Kaikki numeron jutut luettavissa  verkkolehdestä osoitteessa http://journal.fi/lahikuva

2018-2-pieni.jpgTeemana Mediakasvatus
Toim. Marjo Kovanen ja Sanna Spišák

Pääkirjoitus
Marjo Kovanen ja Sanna Spi
šák: Lähikuvassa mediakasvatus

Artikkelit
Tanja Sihvonen ja Lotta Lehti: Keinotekoiset kommentit? Astroturffaus digitaalisen vaikuttamisen keinona
Katriina Heljakka ja Pirita Ihamäki: Verkottunut esineleikki osana esiopetusta: Lelujen Internet leikillisen oppimisen välineenä

Katsaukset
Laura Pönkänen: Kasvot ja katse digiajan vuorovaikutuksessa – neurotieteellisiä näkökulmia mediakasvatukseen
Anne Rajala: Dokumenttielokuva mediakasvatuksen työkaluna

Arkistojen aarteet
Jukka Sihvonen (alk. Lähikuva 2/1992): Fugiendo vincimus! Isä, poika ja pyhä valta

Kirja-arviot
Sami Kolamo (2018) Mediaurheilu. Tunnetalouden dynamo (Rauna Rahja)
Becky Parry (2013) Children, Film and Literacy (Marjo Kovanen)