White Guests of the Black Paradise. Places and Power in the Film Africa Paradis

3-4/2014

Laura Saloluoma

This article examines place and power as presented in the film Africa Paradis (BeninFrance 2006). The film is directed by the FrenchBeninois director Sylvestre Amoussou.  In Africa Paradis the year is 2033. The unification of Europe has failed and the continent has faced an acute crisis of economy and politics. Meanwhile Africa has unified and become the United States of Africa. Africa has gone through a period of thriving development and transformed into a ‘Black Paradise’. Many resident of the poor Europe want to immigrate to Africa – either legally or illegally.

Using the British geographer Doreen Massey’s thoughts on places, globalisation, borders, and power as its methodological framework, this article considers the ways in which Africa Paradis challenges contemporary geopolitical power relations and stereotypes. It focuses on how the film describes power relations present in places and uses two different conceptions of places. Africa Paradis challenges the contemporary stereotypical view of Africa by representing it as a wealthy and thriving continent. It also represents Africans in unconventional ways. Power relations linked with places and the movement between them are manifested in the limited possibilities of the European immigrants to find their place in the African society. This is also evident in the way that the United States of Africa has the power to control the movement of Europeans across its borders and make decisions about the status of the immigrants in the African society. In Africa Paradis the conflicting arguments presented in the on-going immigration debate in the United States of Africa represent different ways of conceptualizing and perceiving place. The film describes the practical consequences that these different conceptions have to the immigration policy.

Mustan paratiisin valkoiset vieraat. Paikat ja valta elokuvassa Africa Paradis

Artikkeli tarkastelee paikkoihin liittyvää valtaa ja erilaisten paikkakäsitysten kuvausta beniniläissyntyisen, Ranskassa asuvan Sylvestre Amoussoun ohjaamassa tieteiselokuvassa Africa Paradis (BeninRanska 2006). Vuoteen 2033 sijoittuvassa elokuvassa Eurooppa on epäonnistunut yhdentymiskehityksessään ja kurjistunut. Afrikan valtiot sen sijaan ovat yhdentyneet vauraiksi Afrikan Yhdysvalloiksi  ”mustaksi paratiisiksi”, jonka hyvinvoinnin äärelle monet köyhtyneen Euroopan asukkaista pyrkivät niin laillisin kuin laittominkin keinoin.

Hyödyntäen brittiläisen sosiaali- ja maantieteilijä Doreen Masseyn paikkoihin, liikkeeseen, rajoihin ja valtaan liittyviä ajatuksia artikkeli pohtii tapaa, jolla Africa Paradis haastaa paikkoihin liittyviä geopoliittisia valta-asetelmia ja stereotypioita sekä kuvaa paikkoihin liittyviä valta-asetelmia ja erilaisia paikkakäsityksiä. Africa Paradis haastaa stereotyyppisen kuvan köyhästä Afrikasta kuvaamalla Mustan paratiisin hyvinvointia. Se esittää myös afrikkalaiset tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Elokuvassa paikkoihin ja niiden väliseen liikkeeseen liittyviä valta-asetelmia kuvataan muun muassa eurooppalaisten maahanmuuttajien rajattuina mahdollisuuksina löytää paikkaansa Mustassa paratiisissa. Ne näkyvät myös Afrikan Yhdysvaltojen valtana kontrolloida alueelleen suuntautuvaa eurooppalaisten liikettä ja määritellä eurooppalaisten maahanmuuttajien asemaa Afrikassa. Elokuvan maahanmuuttodebatin argumenteissa nousevat esille erilaiset tavat