Towards Comparative Stylistic Film Analysis

1/2017

Henry Bacon

Cinemetrics internet tool, together with related developments, has created an objective basis for the measurement, classification and enumeration of some of the most central parameters of film style. Many crucial aspects cannot be thus captured, and so we will always need description, contextualisation and interpretation in order to fully account for how film style does its job. Nevertheless, there now exists a sufficiently firm basis for developing a standard procedure of film analysis which allows for practising conceptually clear comparative stylistic analysis. Such techniques were developed for the project, “A Transnational History of Finnish Cinema, which serves here as an example of a practical application.

Kohti vertailevaa tyylitutkimusta

Elokuvan tyylitutkimuksen piirissä on muun muassa Cinemetrics-verkkotyökalun myötä kehitetty vahvat objektiiviset keinot elokuvan keskeisten parametrien mittaamiselle, luokittelulle ja laskemiselle. Kaikkia keskeisiä tyylillisiä ulottuvuuksia näillä keinoin ei kateta, ja näin ollen on kartoitettava myös, missä määrin tyylitutkimus olemuksellisesti edellyttää kuvailua, kontekstualisointia ja tulkintaa. Joka tapauksessa nyt on mahdollista luonnostella tyylitutkimuksen protokolla, joka mahdollistaa vertailevan tyylitutkimuksen tekemisen mahdollisimman vahvalta pohjalta. Alustavasti näitä keinoja sovellettiin ”A Transnational History of Finnish Cinema” -projektissa, joka toimii tässä artikkelissa esimerkkinä vertailevan tyylitutkimuksen käytännön sovellutuksesta.

Avainsanat: elokuvatutkimus, tyylitutkimus, vertaileva tyylitutkimus, elokuvatyyli

* * *

Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä: http://journal.fi/lahikuva/article/view/63318