Returning to Hoikka: The Narrative Construction of Survival in the Television Serial Metsolat

3/2017

Miina Kaartinen

Television serial Metsolat gained extremely high viewer ratings in Finland during the 1990s. Academics explained the success of the serial by arguing that the nostalgic rural setting of Metsolat spoke to the viewers who were suffering from the economic recession. In this discussion Metsolat was interpreted mainly on the symbolic level in a way that ignored the social meanings of the serial.

The article returns to the world of Metsolat, but this time from the perspective of social work and cultural studies. The focus of the article is on the multiple survival stories told in the series. The survival stories are examined as cultural narratives bearing implications with regard to the everyday life of real people. This is why the stories should be taken seriously. Article focuses on the stories of the two main characters, Erkki Metsola and Risto Metsola. By analyzing these stories the article asks how the phenomenon of survival is constructed in Metsolat and what kinds of elements it is constructed from.

The survival constructed in the survival stories of Metsolat is a complex phenomenon that should not be understood simply through specific cultural story types such as stories of personal triumph. By contrast, survival is a continuous process of life in Metsolat. The article points out the human side of cultural survival stories and this way demonstrates the universal and current meanings of a decades old television serial.

Paluu Hoikkaan: Selviytymisen tarinallinen rakentuminen televisiosarjassa Metsolat

Televisiosarja Metsolat saavutti aikanaan suuren suosion 1990-luvun Suomessa. Tutkijat selittivät sarjan miljoonayleisöä etenkin sillä, että sen nostalginen maaseutumiljöö puhutteli talouslamasta kärsivää kansaa. Keskustelussa Metsoloita tulkittiin lähinnä symbolisella tasolla, jolloin sarjan sosiaaliset merkitykset jäivät huomioimatta.

Sosiaalityötä ja kulttuurintutkimusta yhdistävä artikkeli palaa Metsoloiden pariin ja avaa uuden näkökulman sen merkityksiin. Huomion keskiössä ovat nyt sarjan poikkeuksellisen monipuoliset vaikeuksien voittamisesta kertovat tarinat eli selviytymistarinat. Kerronnalliseen tutkimusperinteeseen kiinnittyen aineiston selviytymistarinat ymmärretään artikkelissa kulttuurisiksi mallitarinoiksi, joilla on seurauksensa todellisten ihmisten arjelle. Siksi sarjan tarinat tulee myös ottaa vakavasti. Artikkeli keskittyy analyysissään Metsoloiden kahden keskeisen henkilön, Erkki Metsolan ja Risto Metsolan, tarinoihin. Erkin ja Riston selviytymistarinoiden avulla pohditaan, miten selviytymisen ilmiö rakentuu sarjassa ja mistä elementeistä tuo selviytyminen koostuu.

Artikkelin mukaan Metsoloiden selviytymistä ei voida jäljittää vain tiettyyn tarinatyyppiin kuten sankaritarinaan. Sen sijaan sarjan selviytymisessä on kyse jatkuvasta elämänkulun prosessista. Artikkeli tuo esiin kulttuuristen selviytymistarinoiden inhimillisyyden ja osoittaa siten vuosikymmenten takaisen televisiosarjan ajankohtaiset ja universaalit merkitykset.

Avainsanat: Metsolat, selviytyminen, mallitarinat, 1990-luku, realismi, toivo

* * *
Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä: https://journal.fi/lahikuva