Playing with power. Player agency and the illusion of power in the videogame The Walking Dead

2/2015

Emma Niemi

A videogame player is more or less an active agent although she does not automatically control the game or her gameplay experience completely. The episodic zombie game The Walking Dead is an example of a game in which the choices made by the player are more important than the actual game mechanics, and in which the story and the events are based on these choices.

This article looks at the opportunities of control, power and agency that the game enables and discusses the different elements of the game the player can have an effect on. The focus is not solely on the player’s agency but also on the feelings (illusions) of being in control that one can experience while playing The Walking Dead. The emphasis is not so much on controlling the game and its features but more on the player’s abilities to impact the creation of a unique gameplay experience. The promise of a personal, tailored story gives the impression of strong player agency but the uniqueness of each storyline is arguable.

This article looks at the extent to which the player can influence the game events. It also discusses the possibilities and limitations related to player agency. Comments from the Telltale Games Internet forum give insight into the ways the “choice matters” mentality can be experienced in the game.

Valta pelissä. Pelaajan toimijuus ja vallan illuusio pelissä The Walking Dead

Videopeleissä pelaaja on jo lähtökohtaisesti aktiivinen toimija mutta ei automaattisesti täysin hallitse pelaamaansa peliä ja omaa pelikokemustaan. Episodimuotoinen zombiepeli The Walking Dead on esimerkki pelistä, jossa pelaajan tekemät valinnat nousevat pelimekaniikkaa tärkeämpään rooliin ja jossa pelin tarina ja tapahtumat muokkautuvat valintojen varaan.

Artikkeli pohtii niitä vallassa olemisen ja toimijuuden mahdollisuuksia, joita peli pelaajalleen tarjoaa, sekä nostaa esille niitä pelin ominaisuuksia, joihin pelaaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Kiinnostuksen kohteena ei ole vain konkreettinen pelaajan toimijuus vaan erilaiset vallan illuusion tuntemukset, joita pelaaja voi The Walking Deadia pelatessaan kokea. Kyse ei ole niinkään pelin ja sen ominaisuuksien täydellisestä hallinnasta, vaan pelaajan kyvystä vaikuttaa oman, ainutlaatuisen pelikokemuksensa syntyyn. Lupaus henkilökohtaisesta ja räätälöidystä tarinasta antaa vaikutelman runsaista vaikutusmahdollisuuksista, mutta pelin eri tarinapolkujen ainutlaatuisuudesta voidaan olla montaa mieltä.

Artikkeli tarkastelee pelaajan vallan ulottuvuuksia ja pohtii niiden avaamia mahdollisuuksia ja rajoituksia. Telltale Gamesin keskustelufoorumin kommentit auttavat ymmärtämään, millä tavoin pelin valintapohjaisuus ja ”choice matters” -mentaliteetti on mahdollista kokea.