Pepe-sammakko Kiasmassa: Leikki, trollaaminen ja #ALONETOGETHER-taideteoksen affektiivisuus

3/2018

Jonne Arjoranta & Johannes Koski

Analysoimme artikkelissamme trollauskampanjaa, joka kohdistui nykytaiteen museo Kiasman ARS17-näyttelyssä esillä olleeseen #ALONETOGETHER-taideteokseen keväällä 2017. Poikkeuksellisen suuria tunteita puolesta ja vastaan herättäneen teoksen luona nähtiin kevään aikana innostuneita museokävijöitä, mutta myös teoksen hengen ja normatiivisen galleriakontekstin ulkopuolelle tarkoituksella jättäytyneitä osallistujia.

Taideteoksen luona Kiasmassa vieraili useita ihmisiä, jotka pyrkivät häiritsemään pääasiassa yhtä taiteilijoista, Shia LaBeoufia, jonka kanssa pystyi kommunikoimaan teoksen välityksellä. Lisäksi häirintä näkyi verkossa, osin teoksen verkottuneen muodon ja osin trollien verkkokulttuurisen taustan vuoksi. Suomalaiselta Ylilauta-kuvalaudalta sekä sen kansainväliseltä vastineelta 4chanilta käynnistynyt häirintä kytkeytyi osaksi pidempää teoksen taiteilijoiden ja trollien välistä historiaa, jota tarkastelemme sekä transnationaalisen verkkokulttuurin ilmentymänä että yhdysvaltalaisen äärioikeistolaisen poliittisen alt-right-diskurssin suomalaistuneena versiona. Häirintään käytettiin kuvalautakulttuurille ominaista sanastoa ja kuvastoa, joiden eräänlaisena tiivistymänä voidaan pitää Pepe-sammakkoa, sarjakuvamaista symbolia, johon kiinnittyy trollien poliittisia ja retorisia tavoitteita ja joka toisaalta ilmentää myös trollaukselle ominaista trivialisoivaa lähestymistapaa.

Analyysimme keskittyy yhtäältä trollauksen ristiriitaiseen rooliin poliittisesti motivoituneena toimintana ja leikkinä, ja toisaalta yleisöä osallistavan taideteoksen kokemiseen leikillisenä tapahtumana. Tarkastelemme myös, miten taiteilijat, trollit ja museokävijät pyrkivät sääntelemään, kaappaamaan ja muokkaamaan teoksen affektiivisia ulottuvuuksia yrittämällä hallita teoksen leikillistä tilaa. Osoitamme, miten trollauksen ymmärtäminen leikkinä auttaa ymmärtämään tapahtumia erityisesti #ALONETOGETHER-taideteoksen yhteydessä, ja miten trollaus voi olla samaan aikaan sekä leikkisää että poliittista.

Avainsanat: trollaus, leikki, affekti, Kiasma, kuvalaudat, Ylilauta

Pepe the Frog at Kiasma: Play, trolling and the affectivity of the artwork #ALONETOGETHER

We analyse a trolling campaign that targeted #ALONETOGETHER, a work in the Museum of Contemporary Art Kiasma’s ARS17 exhibition in the spring of 2017. The work elicited exceptionally strong emotions both for and against, attracting excited museum visitors but also participants that intentionally rejected the spirit of the work and the norms of the gallery context.

Multiple people visited the work of art at Kiasma and strove to harass mainly one of the artists behind it, Shia LaBeouf, who could be reached with via the artwork. The harassment was also visible online, partially because the work had a substantial online presence and partially because of the trolls’ active participation in online culture. The harassment that originated from the Finnish image board Ylilauta and the international image board 4chan was linked to a longer history between the artists and the trolls, which we examine as partaking in a transnational online culture and as an imported version of the US alt-right political discourse. The harassment used vocabulary and imagery typical to image board culture, exemplified by Pepe the Frog, a cartoon-like symbol, which reflects the trolls’ political and rhetorical goals and which also typifies the trivializing approach typical to trolling.

Our analysis focuses firstly on the conflicting role of trolling as both politically motivated action and play, and secondly on the event of experiencing an interactive work of art as playful. We also examine how the artists, trolls, and museum visitors strove to regulate, capture, and modify the playful space of the artwork. We show how understanding trolling as play helps in making sense of the events around #ALONETOGETHER, and how trolling can be both playful and political at the same time.

* * *
Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä osoitteessa: https://journal.fi/lahikuva/index