Pako pohjoiseen ja pohjoisesta: kerrostunut pakolaiskuvaus lyhytelokuvassa They Came in Crowded Boats and Trains

2/2020

Pälvi Rantala & Leena-Maija Rossi

Vuonna 2015 Eurooppaan pyrki Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta historiallisen suuri joukko turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja siirtolaisia. Osa heistä päätyi suuntaamaan Suomeen Pohjois-Ruotsin ja Venäjän rajojen yli. Lapin sodan aikaan, vuonna 1944, pakolaisvirta kulki toiseen suuntaan: Suomesta Ruotsiin. Artikkeli tarkastelee taideteosta, jossa rinnastetaan nämä kaksi aikatasoa ja tapahtumakulkua.

Minna Rainion ja Mark Robertsin lyhytelokuva They Came in Crowded Boats and Trains (2017 Suomi) kuvaa ”pohjoista” osin uudesta näkökulmasta. Elokuvan päähenkilöt, reaalielämässään itse turvapaikanhakijoita, ovat lukuisten mediaesitysten kehyksessä tunnistettavasti ”eteläisiä” hahmoja pohjoisessa maisemassa. Teoksen kertojaääni taas lukee otteita pohjoissuomalaisten pakolaisten kirjeistä ja päiväkirjoista seitsemänkymmenen vuoden takaa.

Teoksessa menneisyyden ja nykyisyyden tapahtumat asettuvat ajan ja paikan ylittävään dialogiin. Kysymme artikkelissa, millainen kulttuurinen muisti ja kuvasto on rakentunut evakkouden ympärille ja miten Rainion ja Robertsin teos asettuu suhteessa siihen. Onko kahden aikakauden pakolaiskuvien välillä löydettävissä samanlaisuutta tai eroja?

Analysoimme teoksessa rakentuvia suhteita ja asetelmia, kuten eri ajassa matkaavien pakolaisten eroja, erilaisuutta ja vertaisuutta, mutta myös elokuvassa rakentuvaa tietoisuutta suhteessa pakolaisuutta määrittäviin valtarakenteisiin ja historiallisiin rinnastuksiin.

Avainsanat: pakolaisuus, evakot, Lapin sota, muisti, historiakulttuurit, They Came in Crowded Boats and Trains

Escape from the North and to the North: Two Temporal Levels of Exile in the short film They Came in Crowded Boats and Trains

In 2015 a historically vast number of refugees, asylum seekers and immigrants strived towards Europe from the Middle East and North Africa. Some of them ended up arriving in Finland, crossing the borders from either Northern Sweden or Russia. During the Lapland War, in 1944, the stream of refugees went to the opposite direction: from Finland to Sweden. In our article, we discuss a work of art, which draws a parallel between these two temporal levels and historical events.

Minna Rainio and Mark Roberts’s short film They Came in Crowded Boats and Trains (2017 Finland) describes “the North” partly from a new perspective. The protagonists of the film, asylum seekers in their personal life, are in the framework of countless media representations recognizable as “southern” figures in a northern landscape. The voiceover in the film, however, reads excerpts from letters and diaries of northern Finnish refugees or evacuees from 70 years ago.

In the film the events of past and present are situated in a dialogue, which transgresses both time and place. In the article we ask what kind of cultural memory and imagery has been constructed around being evacuated in 1944, and how Rainio and Roberts’ film situates itself in connection with this memory and imagery. How are the refugees represented in the film, and what kinds of similarities and differences are there to be found between the refugee representations of the two different eras? What kinds of associations, insights, and maybe even objections or criticisms the film evokes?

Our article analyzes relations constructed in the narration: differences and similarities represented between refugees traveling in different times, but also the consciousness built in the film in relation to existing power structures and historical parallels defining what it means to be a refugee.

* * *

Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä osoitteessa:
https://journal.fi/lahikuva/index