Online chess and cheating. A frame analysis on cheating and its interpretations

2/2015

Jukka-Pekka Puro

Cheating is a common phenomenon in today’s online chess. It is usually regarded a severe problem, because it challenges chess’ fundamental nature as an intellectual sport. In contrast to this, it has also been argued that online chess is like any other game on the Internet: hacking and cheating are merely ways to have fun and challenge the site’s cheating detection systems – not vicious attempts to beat the opponent.

In the present study the focus is on Cheating Forum, over 3,000 players’ discussion forum at Chess.com. Over 12 million players make Chess.com the world’s largest online chess site. The material in the study consists of 1,405 Cheating Forum notes. Methodologically the study is based on frame analysis. The primary frames as distinguished in the study are those of 1) honesty, 2) cheaters’ identification, 3) trolling, and 4) forum members’ personal believes and values. The frames reflect the common understandings of cheating at Chess.com. The participants of Cheating Forum value cheaters in terms of player honesty and the ethics of chess. The ethics is based on classic board chess. Game’s nature as an online game is not considered an issue in the discussion.

Internetshakki huiputtamisen pelikenttänä. Kehysanalyyttinen näkökulma vilppiin ja sen tulkintoihin

Huiputtaminen on yleinen ilmiö nykyisessä internetshakkikulttuurissa. Yleensä huijaamista pidetään vakavana ongelmana, koska se ei sovi yhteen shakin älyllisen luonteen kanssa. Toisaalta on myös väitetty, että internetshakki vastaa muita verkkopelejä: hakkerointi ja huijaaminen ovat tapoja pitää hauskaa ja haastaa sivuston huijauksenestojärjestelmä – huijaaminen ei siis ole ilkeämielinen hyökkäys kilpakumppania vastaan.

Tämä tutkimus tarkastelee Chess.comin keskustelufoorumi Cheating Forumia, jolla on yli 3000 käyttäjää. Chess.com on 12 miljoonalla käyttäjällään maailman suurin internetshakkisivusto. Tutkimusaineisto koostuu 1 405:stä Cheating Forumin viestistä. Metodologisesti tutkimus nojaa kehysanalyyttiseen näkökulmaan. Keskusteluista löytämäni pääasialliset kehykset ovat: 1) rehellisyys, huijarit keskustelun kohteena, 3) trollit ja trollaaminen ja 4) itsestä kertominen. Kehykset heijastavat huijaamiseen liittyviä yleisiä asenteita sivustolla. Cheating Forumin käyttäjät arvioivat huijareita rehellisen pelin ja shakin etiikan näkökulmista. Etiikka pohjautuu klassiseen pöytäshakkiin. Pelin luonnetta verkkopelinä ei oteta huomioon keskusteluissa.