On the Edge of Europe. The Baltic Countries at Documentary Film Festivals

3-4/2014

Ilona Hongisto, Kaisu Hynnä & Annu Suvanto

The independence of the Baltic countries in the early 1990s caused major upheavals in the film cultures of the area. Simultaneously, European film industries faced a structural transformation. EU funded programs became major players in film financing and co-productions became ever more common. In addition, film festivals became central sites not only for viewing European films but also for negotiating production and distribution deals as well as content and stylistic issues.

In this article, the structural changes within European film cultures are approached from the perspective of documentary films. The aim of the article is to map the visibility of Estonian, Latvian and Lithuanian documentary films at the film festival circuit and to outline some of the strategies with which the films are framed and defined at the festivals. The analysis draws on the programming data of ten European documentary film festivals between the years 1990 and 2010, and the data is scrutinized both quantitatively and qualitatively.

Euroopan partaalla. Baltian paikat dokumenttielokuvafestivaaleilla

Baltian maiden itsenäistyminen 1990-luvun alussa aiheutti muutoksia alueen elokuvakulttuureissa. Samanaikaisesti käynnistyi myös laajempi eurooppalainen rakennemuutos. EU-rahoituksen myötä yhteistuotannoista tuli yhä hallitsevampi osa tuotantokulttuuria, ja elokuvafestivaaleista muodostui keskeinen uuden eurooppalaisen elokuvan kohtauspaikka, jossa maanosan koostumus asetettiin neuvottelun ja määrittelyn kohteeksi.

Artikkelissa lähestytään rakennemuutosta dokumenttielokuvan näkökulmasta, ja tarkastellaan Viron, Latvian ja Liettuan näkyvyyttä ja paikantumista eurooppalaisilla dokumenttielokuvafestivaaleilla. Artikkeli keskittyy osaan niistä strategioista, joilla elokuvia kehystetään ja määritellään festivaaleilla. Analyysin kohteena ovat kymmenen keskeisen eurooppalaisen dokumenttielokuvafestivaalin ohjelmistot vuosina 1990–2010. Aineistoa käsitellään artikkelissa sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.