On a Voyage with Kekkonen. Finlandia Surveys as Instruments of Persuasion during Kekkonen’s First Presidency

2/2016

Päivi Timonen & Minna Lammi

This article focuses on the imagery in Finland’s news coverage during Kekkonen’s first term as president (1956–1962). During this term, Kekkonen was obliged to strengthen his less than distinct position both in Finland and abroad. This led to much coverage of official visits to the Soviet Union and Western countries.

We interpret these ceremonial events as a resource of soft power used for persuasion. As the position of Kekkonen was at first weak, he endeavored to create an image of himself as a powerful and convincing state actor, and thus sought to cast himself as an active player in the governance of the state. Furthermore, he was able to mediate to both Finns and Western observers how the Finnish economy was led by the state. The Soviet newsreels of the time indicated how keen Finland was to follow Western science and technological development.

Kekkosen matkassa. Finlandia-katsaukset suostutteluvälineenä Kekkosen ensimmäisen presidenttikauden aikana

Artikkelissa tarkastelemme Kekkosen ensimmäisen presidenttikauden (1956–1962) kuvastoa Finlandia-katsauksissa. Ensimmäisellä valtakaudellaan Kekkonen joutui rakentamaan – silloin vielä heikkoa asemaansa – niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Uutiskatsauksissa näytetään erityisesti valtiovierailuja Neuvostoliittoon samoin kuin läntisiin valtoihin.

Tulkitsemme uutiskatsausten seremonialliset tapahtumat pehmeän vallan resursseiksi, joilla pyrittiin suostuttelemaan muita. Kekkonen vahvisti esiintymisillään aluksi heikkoa asemaansa ja pyrki luomaan uskottavaa kuvaa itsestään valtiojohdon vaikuttavana toimijana. Uutiskatsausten kautta Kekkonen saattoi välittää suomalaisille ja lännen ryhmän tarkkailijoille Suomen talouden valtiojohtoisen toimintatavan. Idälle taas katsaukset osoittivat Suomen innostuksen lännen tieteen ja teknologian kehitykseen.

Avainsanat: Urho Kekkonen, Finlandia-katsaukset, uutiskatsaukset, pehmeä valta

* * *
Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä:
http://ojs.tsv.fi/index.php/lahikuva/article/view/58878