Mysterious women? Kuulustelu and Hella W as modern biopics

2/2014

Anneli Lehtisalo

The article discusses the films Kuulustelu (Finland 2009) and Hella W (Finland 2011) as biopics of what Henry M. Taylor calls the “modern” phase. Following the definition made by Taylor (2002), these films can be understood to represent a new kind of biographical film as they depict the lives of famous women; female protagonists in biopics became common in Finland only at the turn of the century. Kuulustelu tells the story of the Soviet spy Kerttu Nuorteva and Hella W is a portrayal of the Finnish businesswoman and author Hella Wuolijoki.

By analysing the relationship between the characters, the audience and the narration in the films, the article demonstrates how the films still recycle conventional depictions of women while, at the same time, embracing the features of the biopics of the “modern” phase. Both films resist closed interpretations of the main characters and their lives, thus arguing for the unattainability of historical truth. However, Hella W also resembles the heroic portrayals typical of biopics of the older phase as it celebrates the achievements of the protagonist who remains a distant figure to spectators. Despite the fact that the films exceptionally enable a discussion about public roles of women in the past, they reiterate stereotypical depictions of women’s roles. Though an active agent during the Second World War, Hella Wuolijoki’s character is portrayed as “a failed mother”. Kerttu Nuorteva in Kuulustelu is positioned as a victim, not as an active agent in the historical narrative, as she is destined to be a manipulated pawn in the power struggle between Finland and the Soviet Union.

Arvoituksellisia naisia – Elokuvat Kuulustelu ja Hella W ”modernin” vaiheen elämäkertoina?

Elokuvat Kuulustelu (2009) ja Hella W (2011) ovat osa vuosituhannen taitteen suomalaisen elämäkertaelokuvan boomia, jonka myötä esiin ovat nousseet myös naisista kertovat elämäntarinat. Kuulustelu kuvaa neuvostodensantti Kerttu Nuortevan kohtaloa jatkosodan ajan Suomessa ja Hella W on nimensä mukaisesti kirjailija-liikenainen Hella Wuolijoen elämäntarina. Molempia voidaan pitää elämäkertaelokuvia tutkineen Henry M. Taylorin määritelmän mukaisina ”modernin” vaiheen elämäkertaelokuvina.

Artikkelissa tarkastellaan, millaisia ”modernin” vaiheen elämäkertaelokuvan piirteitä elokuvissa on analysoimalla niiden kerrontaa sekä henkilökuvan ja uskottavuuden rakentamista. ”Modernin” vaiheen elämäkertaelokuvien tapaan kumpikin elokuva välttää tiukkoja tulkintoja päähenkilöiden luonteesta ja elämästä. Näin katsojan annetaan ymmärtää, että lopulliset totuudet menneisyydestä ja historiallisista henkilöistä ovat saavuttamattomia. Elokuvat myös tuovat uudella tavalla esiin naisten julkisen roolin jatkosodan ajan Suomessa. Tästä huolimatta ne kierrättävät myös konventionaalisia tapoja kertoa elämästä ja erityisesti naisen elämästä. Hella W -elokuvan Hella Wuolijoki muistuttaa studiokauden elokuvien etäisiä suurmiehiä merkittävine tekoineen ja kansakunnan rakentajan rooleineen. Samalla hänet esitetään pohjimmiltaan ”epäonnistuneena äitinä”. Kuulustelun Kerttu Nuorteva on puolestaan älykkyydestään ja rohkeudestaan huolimatta uhri, sodan ja valtioiden väkivaltakoneistojen armoilla oleva ja mielenterveytensä menettävä nuori nainen.