Mannerheim in their eyes. Otherness, ritualization, symbols and community in The Marshal of Finland media controversy

3-4/2014

Jere Kyyrö

This article examines The Marshal of Finland cross media project (2012) and its media reception. I will focus on the strategy of renewing ritualized ways of representing Finnishness by filtering it through Kenyan otherness. I will also deal with media reactions to this strategy. I examine the relations constructed between ‘us’ and ‘them’ by using the tools of ritual studies and the study of otherness. The data consists of the cross media project (film, TV series, and internet pages) and its reception in three newspapers (Helsingin Sanomat, Iltalehti, and Ilta-Sanomat).

Mannerheim toisin silmin. Toiseus, ritualisaatio, symbolit ja yhteisö Suomen marsalkka –mediakiistassa

Artikkelissa tarkastellaan Suomen marsalkka -monimediaprojektia (2012) ja sen herättämää mediahuomiota. Kiinnitän huomioni siihen, miten ritualisoitunutta Suomi-kuvaa pyrittiin projektissa purkamaan suodattamalla sitä Kenian edustaman toiseuden kautta ja miten projekti otettiin mediassa vastaan. Tarkastelen minkälaisia suhteita ”meidän” ja ”muiden” välille rakennettiin keskustelussa hyödyntäen toiseuden tutkimuksen ja rituaalitutkimuksen näkökulmia. Artikkelin aineisto koostuu monimediaprojektista (elokuva, tv-sarja ja intenet-sivusto) ja sen vastaanotosta kolmessa sanomalehdessä (Helsingin Sanomat, Iltalehti ja Ilta-Sanomat).