Kuviteltu vuosien 1916-1919 katkos ja kesä 1918 – suomalaisen elokuva-alan varsinainen kohtalonhetki

1/2018

Outi Hupaniittu

Artikkeli tarkastelee suomalaista elokuva-alaa vuonna 1918. Kansallisiin historiatulkintoihin kytkeytyneet suomalaiset elokuvahistoriat ovat itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä esittäneet, että varhaisen suomalaisen elokuvan ja itsenäisen Suomen elokuvan välillä on katkos, ja varsinainen suomalainen elokuva olisi syntynyt 1920-luvulla.

Artikkelin argumentti on, että käsitys katkoksesta 1910-luvulla on virheellinen. Ideologisten syiden ohella taustalla ovat muutokset elokuvateollisuudessa. Artikkelissa käsitellään ensimmäisen maailmansodan vaikutusta suomalaiseen elokuvateollisuuteen ja osoitetaan, että venäläistämistoimenpiteiden vaikutus ei ollut ratkaiseva, kun taas Saksan ajallisesti lyhyt vaikutus oli keskeinen.

Avainsanat: elokuvateollisuus, elokuvahistoria, ensimmäinen maailmansota, elokuvateatterit, historiografia

The Imagined Standstill of 1916–1919 and the Summer of 1918 – Finnish Cinema’s True Date with Destiny

The article focuses on Finnish cinema in 1918, the year of the Finnish Civil War. The article argues that Finnish cinema histories which emerged in connection with the national historiography created the misconception of a discontinuity between early Finnish cinema and the its reestablishment in the 1920s. The reasons for this were ideological but, importantly, also a consequence of changes in the film industry itself.

This article discusses the influence the First World War had on Finnish cinema and reveals that there was no discontinuity between the eras. Furthermore, the impact of the Russification was not crucial, but it was instead the German Empire which had a central role in the transformation.

* * *
Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä osoitteessa: https://journal.fi/lahikuva/index