Kaahailua idyllissä. Suomalaisen lama-ajan maaseudun ja joutilaisuuden esittäminen My Summer Car -pelissä

4/2021

Haron Walliander

Tutkin artikkelissani lähipeluun menetelmin, miten kotimainen digitaalinen peli My Summer Car (Suomi 2016) esittää 1990-luvun lama-ajan Suomen maaseutua ja miesten joutilaisuutta. My Summer Car on yhden ihmisen, Johannes Rojolan, projekti, ja siten se kuvaa tekijänsä näkemyksiä esittämästään aikakaudesta. Pelin vertailukohtana käytetään maaseutua ja joutilaisuutta käsitteleviä humoristisia elokuvia sekä televisiosarjoja. Kysyn, miten peli eroaa niistä.

Esitän, että My Summer Car luo lama-ajan Suomesta omannäköisensä tulkinnan, jossa pelien omaleimaisuus vaikuttaa joutilaisuuden kokemiseen. Selviytymispeligenre pakottaa pelaajan aktiiviseksi toimijaksi, jolloin pelaajan positio suhteessa muihin pelin joutilaisiin hahmoihin muuttuu. Tällöin joutilaisuuden ja aktiivisen toimijuuden raja hämärtyy, ja peli pakottaa pelaajan näkemään joutilaisuuden monipuolisemmin. Joutilaisuus–aktiivisuus-asetelma on My Summer Carissa erilainen verrattuna kotimaisiin elokuviin ja televisiosarjoihin. My Summer Carissa maaseudun pelillistäminen on tarkoittanut sitä, että poikakulttuuriin olennaisesti kuuluva homososiaalisuus on poissa, sillä pelistä puuttuu käytännössä nuorten miesten yhteisöllisyys. Jäljelle jää vain rappioromantiikan ideaali, jota toistetaan.

Avainsanat: joutilaisuus, rappioromantiikka, maaseutu, nostalgisointi, digitaaliset pelit

Speeding in the Idyll. The Representation of 90s Recession Era Finnish Countryside and Idleness in My Summer Car

In this article I explore through close playing method how the Finnish digital game My Summer Car (2016) depicts the fictional Finnish countryside during the 90s recession and the idleness of men. My Summer Car is a project of one person, Johannes Rojola, and thus describes the author’s views on the era he presents. The game’s representation is compared with other humorous films and television series situated in the countryside. The research focuses on the idleness represented in My Summer Car and asks how the game differs from these other Finnish audiovisual products.

I claim that My Summer Car creates a unique interpretation of the recession in Finland, in which the uniqueness of digital games affects the experience of idleness. The survival game genre forces the player to become an active player, changing the player’s position in relation to other idle characters in the game. In this case, the line between idleness and active action is blurred and the game forces the player to see idleness in a more versatile way. The idleness–activity setting in My Summer Car is different from other Finnish movies and TV series. Gamification of My Summer Car’s countryside causes homosociality, an integral part of boy culture, to vanish, as there is no sense of community among young men in the game. All that remains is the repeated ideal of romanticized decadence.

Keywords: idleness, romanticized decadence, countryside, nostalgization, digital games

* * *
Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä osoitteessa:
https://journal.fi/lahikuva/index