Helsinki kuin Aleppo. Kaupunkiapokalypsin kokemuksellisuus Ylen tuottamassa virtuaaliteoksessa

1/2019

Maria Laakso

Helmikuussa 2017 Ylen Kioski-ohjelma tuotti virtuaaliteoksen, jossa Helsingin Kolmen sepän patsaan aukio levittäytyy teoksen kokijan eteen sodan runtelemana. Teoksen aloittaa vastaanottajan silmien eteen avautuva teksti ”What if Helsinki was like Aleppo in Syria?”, joka rakentaa kytköksen Syyrian sotaan. Helsinki kuin Aleppo -virtuaaliteos kytkeytyy ajankohtaisiin journalismin trendeihin: immersiiviseen journalismiin, VR-journalismiin ja digitaaliseen narratiiviseen journalismiin. Näissä journalismin muodoissa on kyse pyrkimyksestä perinteisempiä journalismin muotoja voimakkaampaan kokemuksellisuuteen. Tällaista samanlaista kokemuksellisuuden efektiä tavoittelee Ylen ja Teatime Researchin virtuaaliteos.

Artikkelissa tarkastelen kyseisen virtuaaliteoksen kokemuksellisuutta kysyen, minkälaisin keinoin teoksessa pyritään synnyttämään kokemuksellisuutta. Kokemuksellisuutta lähestyn kertomuksentutkimuksen välinein erittelemällä ensinnäkin virtuaaliteoksen immersiivisyyttä, toiseksi sen kertovuutta ja kolmanneksi niitä kulttuurisia (kirjallisia ja audiovisuaalisia) konteksteja, joihin teos kiinnittyy.

Avainsanat: kaupunkiapokalypsi, kokemuksellisuus, immersio, virtuaalitodellisuus, Yle

The Experientiality of Yle’s Virtual Reality Piece “What if Helsinki was like Aleppo in Syria”

In February 2017 Kioski-program (produced by Finland’s broadcasting company YLE) published a virtual reality piece on their website. In this virtual world the well-known Three Smiths Square in Helsinki is represented as warzone. This virtual reality piece is framed by a text that begins the whole experience: ”What if Helsinki was like Aleppo in Syria?”. With this question the virtual work invites the user to combine two known words: war in Syria and peace in Finland. The user is thus also invited to empathize to imagine what it would be like to experience your own home town being torn apart in war. Yle’s virtual reality piece is part of the recent trends of journalism: immersive journalism, VR-journalism, and digital narrative journalism. All these new forms of journalism lay emphasis on the experientiality of the narrated actions.

In this article I take a look at the experientiality of this particular work by asking, what kinds of devices are utilized in order to mediate the feelings and experiences. In the article I use the tools of narrative studies and examine first immersion, second narrativity, and third the cultural contexts of this virtual reality piece.

* * *
Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä osoitteessa: https://journal.fi/lahikuva/index