Girls on the Frontier. Transnationalism and Sexuality in Lilya 4-ever and Say that You Love Me

4/2016

Heta Mulari

This article discusses girlhood, transnationalism and sexuality in Swedish films Lilya 4-ever and Say that You Love Me. The article focuses on how these films imagine Eastern European girlhood, as well as urban, multicultural youth culture in relation to Swedish gender egalitarian girlhood.

The films can be defined as youth melodramas: films that combine conventions from youth film and melodrama. The article suggests that in both of these films ethnically Swedish and immigrant girlhood is foregrounded as symbols of social change and new encounters in the Swedish nation state.

Tyttöjä rajoilla. Transnationaalisuus ja seksuaalisuus elokuvissa Lilja 4-ever ja Sano että rakastat mua

Artikkelissa tarkastellaan tyttöyttä, transnationaalisuutta ja seksuaalisuutta ruotsalaisissa tyttöelokuvissa Lilja 4-ever ja Sano että rakastat mua. Huomio kohdistuu siihen, kuinka elokuvissa määritellään melodraaman keinoin itäeurooppalaista tyttöyttä sekä urbaania, monikulttuurista nuorisokulttuuria suhteessa niin sanottuun ruotsalaiseen tasa-arvotyttöyteen.

Artikkelissa esitetään, että molemmissa elokuvissa tyttöys – sekä etnisesti ruotsalainen että maahanmuuttajatyttöys  – nostetaan esiin yhteiskunnallisen muutoksen symbolina sekä ja kansallisvaltion uusia kohtaamisia ilmentäen.

Avainsanat: transnationalismi, tyttöys, ruotsalainen tyttöelokuva, Lilja 4-ever, Sano että rakastat mua

* * *
Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä osoitteessa: http://journal.fi/lahikuva/article/view/60474