Ghost Recon – Themes of invisibility in Terrence Malick’s The Thin Red Line

2/2013

Teo Välimäki

The article examines how various elements of invisibility in Terrence Malick’s writing, cinematography, themes and character relationships obscure the border between the spiritual world of Edenic nature and the technological world of war. Taking cues from previous analyses of the film as well as certain philosophical tenets of Martin Heidegger, the article focuses on the character of Private Witt as a man existing in the liminal space between the two worlds. A Heideggerian template, Witt functions as a bridge between the dead and the living, the natural and the technological and the soldier and the saviour, while the other characters in the film struggle with the veil of invisibility causing rifts in communication, an inability to understand the domain of nature and promoting savagery and cynicism.

Among others, the article combines areas as diverse as the examination of the hostility of nature, the physics of invisibility and the loss of communication caused by military hierarchy to create a comprehensive review of the unseen in Malick’s ambitious return to filmmaking after a long hiatus.

Ghost Recon – Näkymättömyyden tilat Terrence Malickin elokuvassa Veteen piirretty viiva

Artikkelissa tarkastellaan, miten näkymättömyyden eri elementit Terrence Malickin kirjoituksessa, elokuvassa, tematiikassa ja henkilöhahmojen välisissä suhteissa hämärtävät rajaa paratiisimaisen henkisen maailman ja sodan teknologisen maailman välillä. Artikkeli pohjaa paitsi edeltäviin analyyseihin Veteen piirretystä viivasta, myös Martin Heideggerin filosofiaan ja keskittyy sotamies Wittin hahmoon, joka asuttaa kahden maailman välistä rajatilaa. Heideggerilaisen sapluunan mukaisesti Witt toimii siltana kuolleen ja elävän, luonnollisen ja teknologian sekä sotiluuden ja pelastajuuden välillä. Elokuvan muut henkilöhahmot kamppailevat näkymättömyyden verhon kanssa, joka aiheuttaa säröjä kommunikaatioon, kyvyttömyyttä ymmärtää luontoa sekä edistää raakuutta ja kyynisyyttä.

Artikkeli tutkii lisäksi luonnon vihamielisyyttä, näkymättömyyden fysiikkaa ja armeijahierarkian aiheuttamaa kommunikaatiokatoa. Näin rakentuu kattava esitys näkemättömästä Malickin kunnianhimoisessa paluutyössä pitkän hiljaisuuden jälkeen.