Finnish National Anthem in Polyphony and Border-Crossing Finnishness

4/2016

Minna Rainio

Maamme/Vårt Land (Rainio & Roberts 2012) is a moving image installation in which non-native Finnish citizens sing Finnish national anthem in Finnish and in Swedish. In my article, I contextualize the installation with topical discussions and research in Finland about Finnishness, national identities, multiculturality and ethnicity, and ask: Who is included in the ethno-landscape of Finnishness, and who is excluded and left outside? What kind of visible and invisible boundaries are drawn during these processes?

I argue that the installation space of Maamme/Vårt Land in itself forms a kind of diasporic space (Brah 2007) in which different cultures, ethnicities and transnational social relations encounter and cross each other via image, space, and sound – a ‘choir’ singing the national anthem.

Moniääninen Maamme-laulu ja rajoja ylittävä suomalaisuus

Liikkuvan kuvan installaatiossa Maamme/Vårt Land (Rainio & Roberts 2012) ulkomaalaissyntyiset Suomen kansalaiset laulavat Maamme-laulun, suomeksi ja ruotsiksi. Tässä artikkelissa sijoitan teoksen Maamme/Vårt Land Suomessa käytävään keskusteluun ja tutkimukseen suomalaisuudesta, kansallisuudesta ja kuulumisesta ja kysyn: kuka otetaan mukaan suomalaisuuden maisemaan ja kuka suljetaan siitä ulos? Minkälaisia näkyviä ja näkymättömiä rajanvetoja prosesseihin liittyy?

Tarkastelen teosta suhteessa monikulttuurisuuden, ylirajaisuuden ja etnisyyden käsitteistä käytyihin keskusteluihin. Pohdin ajatusta kodin monipaikkaisuudesta Avtar Brahin luoman diasporatilan käsitteen avulla ja esitän, että Maamme/Vårt Land -teoksen luoma installaatiotila on myös eräänlainen diasporatila.

Avainsanat: Maamme, Vårt Land, suomalaisuus, kuuluminen, diasporatila, monikulttuurisuus, ylirajaisuus, etnisyys

* * *
Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä osoitteessa: http://journal.fi/lahikuva/article/view/60473