Face vastaan Heel – Hyvän ja pahan vastakkainasettelu yhdysvaltalaisessa showpainissa

2–3/2021

Jyrki Korpua & Juho Longi

Artikkeli käsittelee stereotyyppisen ”hyvän” ja ”pahan” kamppailua yhdysvaltalaisessa televisioidussa showpainissa. Showpaini on yleisöviihdettä, jossa kamppailulajit yhdistyvät teatterimaiseen esiintymiseen käsikirjoitetuissa ja ennalta päätetyissä tarinoissa. Showpaini on suureellista spektaakkelia, jossa käytetään liioiteltuja reaktioita.

Tämä artikkeli käsittelee hyvän ja pahan kohtaamista showpainissa yhden erityisen kuvaavan tapausesimerkin kautta, joka on valikoitu yhdysvaltalaisesta WWE-showpainiorganisaatiosta. Tapausesimerkissä ”hyvä” (face) eli Shinsuke Nakamura kohtasi ”pahan” (heel) eli Samoa Joen sarjassa otteluita, jotka televisioitiin suurelle yleisölle ja joihin liittyi runsaasti oheismateriaalia Internetissä. Artikkelimme tarkastelee, kuinka tämä spektaakkelinen kokonaisuus rakennettiin tarinallisesti näistä elementeistä. Kysymme, miten ja millaisista osista televisioitu showpaininarratiivi rakentuu.

Avainsanat: showpaini, mediaspektaakkeli, urheiluviihde, face, heel.

Face versus Heel. Battle of Good and Evil in American televised professional wrestling

The article investigates the stereotyped battle of “good” versus “bad” on televised American professional wrestling. Professional wrestling, or “Sports Entertainment” as WWE-promotion calls it, is an extremely popular audiovisual spectacle, which combines elements of sports, martial arts, theatre, and dance performances. It also uses spectacular theatrical reactions and audience participation on competitions, where outcomes are (usually) predetermined.

Demonstrating a structural analysis of the narrative, the article focuses on the construction of a professional wrestling spectacle by doing a case study on a series of matches from WWE (World Wrestling Entertainment), where Shinsuke Nakamura, a stereotyped “good” wrestler (so-called Face) fought against Samoa Joe, a stereotyped “evil” wrestler (so-called Heel).

Keywords: professional wrestling, show wrestling, media spectacle, sports entertainment, face, heel

* * *

Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä osoitteessa:
https://journal.fi/lahikuva/index