Evil powers and scary women? Witches as problematic 1990s superheroines in The Craft and Buffy the Vampire

2/2014

Elina Tanskanen

The mythical figure of the witch has gone through multiple transformations and reinterpretations in the course of its history. Perhaps the most significant of these changes occurred in the 1990s in American popular culture when the witch was rebranded as the new positive figure of the female superhero. In this article, I focus on witches in the television series Buffy the Vampire Slayer (1997–2003) and the movie The Craft (1996). Upon closer examination, it becomes clear that the new heroic image of the witch was not without conflicts and dissonances, but rather reflected the mainstream culture’s problematic relationship with the media’s representations of powerful women. In these characters, marketed as positive postfeminist heroines, there existed a deep streak of mistrust towards (mystical) feminine power. This ideological uneasiness becomes evident in several plot twists where witchcraft, initially seen in a favorable light, is suddenly condemned as dangerous, frightening or addictive.

I examine the character of the modern witch in context with the larger cultural changes of the period, such as the postfeminist discourse and the so-called Girl Power movement. At the same time, I seek to understand these characters in relation to much older archetypes such as the seductive and destructive femme fatale and the monstrous or abject female body. I also note that Willow’s character arc from Buffy the Vampire Slayer takes on almost radical feminist features, insofar as the evil witch is not put back in her place in the patriarchal system, but rather shown the possibility of a new kind of women’s community.

Pahoja voimia, pelottavia naisia? Noitahahmot 1990-luvun ongelmallisina supersankarittarina elokuvassa Noitapiiri ja televisiosarjassa Buffy, vampyyrintappaja

Noidan vuosisatainen myyttinen hahmo on kokenut läpi useita muodonmuutoksia ja uudelleentulkintoja. Niistä ehkä merkittävin nähtiin 1990-luvulla, kun noita brändättiin amerikkalaisessa populaarikulttuurissa uudenlaiseksi naispuolisen supersankarin malliksi. Artikkelissa käsittelyn kohteina ovat eritoten noidat  televisiosarjassa Buffy, vampyyrintappaja (1997–2003) ja elokuvassa Noitapiiri (1996). Niiden lähemmässä tarkastelussa selviää, ettei uusi sankarikuva suinkaan ollut ristiriidaton, vaan heijasteli valtakulttuurin ongelmallista suhdetta vahvojen naisten mediarepresentaatioihin. Positiivisina postfeministisinä naissankareina markkinoitujen noitahahmojen taustalta löytyy kerros syvää epäluuloa naisellista valtaa ja mystisiä naisellisia voimia kohtaan. Tämä ideologinen levottomuus ilmenee ennen kaikkea juonenkäänteinä, joissa alunperin myönteisessä valossa esitetty noituus tuomitaankin vaarallisena, pelottavana tai addiktoivana.

Tarkastelen artikkelissa noitahahmoja suhteessa aikakauden laajempiin kulttuurisiin muutoksiin, kuten postfeministiseen diskurssiin ja niin sanottuun tyttövoimaan eli Girl Power -liikkeeseen. Jäljitän pahan naisen hahmon myös paljon vanhempiin arkkityyppeihin, kuten viettelevään ja tuhovoimaiseen femme fataleen ja käsityksiin naisen ruumiista abjektina ja hirviömäisenä. Toisaalta Willow’n hahmon juonikaari Buffy, vampyyrintappajassa saa lopulta jopa radikaalifeministisiä sävyjä, kun pahaa noitaa ei palautetakaan takaisin patriarkaalisen järjestyksen pariin, vaan katsojalle tarjotaan visiota uudenlaisesta naisten yhteisöstä.