Ennobling Middle-class. The Subcultures of Consumption and Motorcycling in the Movie Wild Hogs

4/2015

Toni Ryynänen & Visa Heinonen

Media presents consumption by exposing seductive imagery, and by depicting ways to participate in various subcultures of consumption. In this article, motorcycling is discussed as a subculture of consumption in the American movie Wild Hogs (USA 2007). In our analysis, we utilize media studies’ findings of biker movies as well as consumer research which has focused on the subcultures of consumption.

We discuss the creation and maintenance of the imagery of subculture of consumption in contrast to the everyday lives of the middle-aged American men represented in the movie. Wild Hogs is about middle-class men who escape the routines of everyday life but, in the end, return home and become ennobled both individually and socially. Their departure from everyday life, becoming familiarized with the motorcycle subculture of consumption on the road, and the return to middle-class life are emphasised in the spirit of road movies.

Kulutuksen ja moottoripyöräilyn alakulttuurit sekä jalostuva keskiluokkaisuus. Tapauksena elokuva Villit karjut

Media kuvaa kulutusta paljastamalla sekä vietteleviä kuvastoja että erilaisiin alakulttuureihin osallistumisen tapoja. Artikkelissa käsitellään moottoripyöräilyä kulutuksen alakulttuurina yhdysvaltalaisessa elokuvassa Villit karjut (Wild Hogs, USA 2007). Tulkinnassamme hyödynnämme kulutuksen alakulttuurien ja moottoripyöräelokuvien tutkimusta.

Tarkastelemme, miten elokuvassa luodaan ja ylläpidetään kulutuksen alakulttuuriin liittyvää kuvastoa suhteessa yhdysvaltalaisten keski-ikäisten miesten arkipäiväiseen elämään. Moottoripyöräelokuvassa kuvataan niin keskiluokan tapoja paeta arjen rutiineita kuin päähenkilöiden yksilöllistä ja yhteisöllistä jalostumistakin. Road-elokuvien hengessä Villeissä karjuissa painottuvat lähteminen ja arjesta vapautuminen, matkalla oleminen ja moottoripyöräilyn alakulttuuriin tutustuminen sekä takaisinpaluu jalostuneena keskiluokkaan.