Anteeksipyyntöjä ja uudelleenkehystämistä: 2010-luvun keskustelu audiovisuaalisen kulttuurin saamelaisrepresentaatioista Suomessa

2/2020

Noora Kallioniemi & Niina Siivikko

Tarkastelemme artikkelissamme 2010-luvun keskustelun kautta reflektoiden suomalaisen saamelaiskuvan historiallista rakentumista kuvallisessa ja audiovisuaalisessa kulttuurissa.

Käsittelemme Märät säpikkäät -sarjan avulla tapoja, joilla saamelaisyhteisö on reagoinut kuvaston käyttöön, ja pohdimme sitä, kuinka valta, vastuu ja mahdollisuudet alkuperäiskansojen kulttuuriomaisuuden käyttöön jakautuvat. Pohdimme myös, miksi Valkoisen peuran (1952) kaltaisen taiteellisesti kunnian-himoisen elokuvan kolonialisoiva kuvasto koetaan suomalaisluennassa vähemmän todelliseksi tai toiseuttavaksi kuin Hymyhuulten kaltaisten komediasarjojen kuvasto.

Avainsanat: saamelaisuus, kolonialismi, alkuperäiskansat, representaatio, hymyhuulet, Märät säpikkäät, Valkoinen peura

Apologising and reframing: Discourses on Sámi representations in Finnish audiovisual culture in the 2010s

In this article, we reflect on the historical construction of Sámi imagery in Finnish pictorial and audiovisual culture through the public discussion of the 2010s.

Examining the Sámi TV series Märät säpikkäät, we discuss how the Sámi community has responded to the use of this imagery and consider how power, responsibility and opportunities are distributed in the use of indigenous cultural properties. We also discuss the different attitudes towards colonializing imageries of comedy and artistic film. Are the othering representations of artistically ambitious films, such as Valkoinen peura (The White Reindeer, Finland 1952), seen as less real or less othering than those of comedy series, such as Hymyhuulet?

* * *

Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä osoitteessa:
https://journal.fi/lahikuva/index