Audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen aikakauslehti

LÄHIKUVA – AVOIMESTI LUETTAVA VERKKOLEHTI

Lähikuva-lehti alkoi ilmestyä vuoden 2016 alusta lähtien open access -verkkolehtenä.  Lehteä julkaistaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan OJS-alustalla. Klikkaa lukemaan uusinta numeroa tästä.

Lähikuva-lehden kansia

AVOIN FOORUMI KESKUSTELULLE JA MIELIPITEENVAIHDOLLE

Lähikuva sisältää artikkeleita, katsauksia, raportteja, kirja-arvioita ja haastatteluja. Lehti ottaa vastaan artikkeleita ja muita juttuja kaikilta audiovisuaalisen kulttuurin tutkimuksesta ja keskustelusta kiinnostuneilta.

Lähikuva on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lisätietoja: http://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus

Kansallisen vertaisarviointitunnuksen logo

Lähikuvassa julkaistavat tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Artikkelitarjoukset käsittelevät lehden päätoimittaja, toimituskunta ja kunkin numeron erikoistoimittaja(t), jotka tekevät alustavan arvion käsikirjoituksen sopivuudesta lehteen ja päättävät vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä. Referee-lausunnot pyydetään kahdelta toimituskunnan ulkopuoliselta arvioijalta, jotka ovat tieteenalansa asiantuntijoita.

Pääkirjoitukset, katsaukset, raportit, puheenvuorot, kirja-arvostelut yms. käsitellään toimituksen sisäisesti ja voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia.

Lehden käytännön toimitustyöstä ja sisällöstä vastaavat päätoimittaja(t), toimitussihteeri, kunkin numeron vastaava erikoistoimittaja ja muu toimituskunta.


Lähikuvan tekstiaineistoja koskee avoimen julkaisemisen lisenssi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on Lähikuva-lehdellä. Muut saavat käyttää, kopioida, välittää, levittää ja esittää tekijänoikeuksiin kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita, jos he mainitsevat teoksen alkuperäisen tekijän ja artikkelin DOI-tunnuksen. Tieteellisiä tekstejä koskevat lisäksi normaalit tieteellisen lainaamisen käytännöt. Lisenssin ulkopuolelle on rajattu Lähikuvassa julkaistut kuvat, joiden kohdalla noudatetaan alkuperäisen teoksen käyttö- ja tekijänoikeuksia.

Lähikuva uses the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) for texts published in the journal. The authors retail full copyright to their work during and after the publication, and Lähikuva retains the rights for original publication of the texts. Others may read, download, copy, distribute, print, and perform versions of the text without asking permission if they name the author and use DOI id as the reference. Normative practice of scholarly citation also pertains to all articles. The images published in the journal are outside the CC BY 4.0 licence. The use of images follow their original copyright licences.

UUSIN NUMERO 2–3/2021

Teematon numero
Toimittaneet Kaisa Hiltunen ja Miina Kaartinen
[ sisältö ]

Kaksoisnumeron artikkelit tarjoavat laajan katsauksen siihen, mitä kaikkea elokuva- ja mediatutkimuksen alalla tutkitaan Suomessa tällä hetkellä.

Lähikuvaa on toimitettu pitkään pääasiassa teema-ajattelun pohjalta. Viime aikoina lehdelle on kuitenkin tarjottu runsaasti tekstejä teemojen ulkopuolelta, ja päätimme koota niistä teemavapaan numeron. Olemme iloisia siitä, että meille tarjotaan näin monenlaisia tekstejä!

Numerosta käy selväksi, että Lähikuva on monia eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden yhteinen foorumi, aidosti monitieteinen tiedejulkaisu. Elokuva- ja mediatutkimus on lähtökohtaisesti monitieteistä, ja nykyisin esimerkiksi sosiaalisen median tutkimuksen myötä ala laajenee entisestään.

Lehdessä on sekä filosofis-teoreettisia tekstejä että empirialähtöisiä tutkimuksia, niin elokuva-analyysejä, televisio- kuin sometutkimusta. Teksteissä käsitellään toisaalta tämän hetken ilmiöitä, kuten sosiaalisen median käytäntöjä ja nordic noiria, ja toisaalta paneudutaan median historiaan. Tarjolla on näkökulmia aiheisiin, kuten showpainiin ja itsemurhien elokuvarepresentaatioihin, joista ei ole aiemmin tutkimusta suomeksi juuri julkaistu.

LÄHIKUVAN VUODEN 2021 TEEMAT

  • EUROVIISUT JA AUDIOVISUAALISTEN ESITYSKÄYTÄNTÖJEN MURROS
  • TEEMATON NUMERO
  • SUOMALAISUUKSIEN ESITTÄMINEN AUDIOVISUAALISESSA KULTTUURISSA

Lehden numeroihin otetaan vastaan artikkeli- ja juttutarjouksia myös muista aiheista. Katso myös Call for Papers -ilmoitukset sivuiltamme!

KIRJOITA LÄHIKUVAAN

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan Lähikuvalle artikkelia julkaistavaksi, ota yhteyttä toimitussihteeri Antti Lindforsiin, antti.lindfors(at)helsinki.fi, tai päätoimittaja Kaisa Hiltuseen, kaisa.e.hiltunen(at)jyu.fi. Lähikuvan kirjoittajina on ollut mm. elokuva- ja tv-tutkimuksen, taidehistorian, musiikin, kirjallisuuden, teatterin, filosofian, sosiologian, historian, kulttuurihistorian, kulttuurintutkimuksen ja tiedotusopin tutkijoita. Kotimaisten artikkeleiden lisäksi lehti voi julkaista käännöksiä ajankohtaisista ulkomaisista tutkimusartikkeleista. Lähikuva-lehden kansia Vuosien 2008-2015 Lähikuva-lehdet artikkeleineen ovat saatavissa Kopioston Elektra-palvelusta. Lähikuva-lehden kansia

wef