Audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen aikakauslehti

LÄHIKUVA – AVOIMESTI LUETTAVA VERKKOLEHTI

Lähikuva-lehti alkoi ilmestyä vuoden 2016 alusta lähtien open access -verkkolehtenä.  Lehteä julkaistaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan OJS-alustalla. Klikkaa lukemaan uusinta numeroa tästä. Lähikuva-lehden kansia

AVOIN FOORUMI KESKUSTELULLE JA MIELIPITEENVAIHDOLLE

Lähikuva sisältää artikkeleita, katsauksia, raportteja, kirja-arvioita ja haastatteluja. Lehti ottaa vastaan artikkeleita ja muita juttuja kaikilta audiovisuaalisen kulttuurin tutkimuksesta ja keskustelusta kiinnostuneilta. Lähikuva on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lisätietoja: http://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus Kansallisen vertaisarviointitunnuksen logo Lähikuvassa julkaistavat tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Artikkelitarjoukset käsittelevät lehden päätoimittaja, toimituskunta ja kunkin numeron erikoistoimittaja(t), jotka tekevät alustavan arvion käsikirjoituksen sopivuudesta lehteen ja päättävät vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä. Referee-lausunnot pyydetään kahdelta toimituskunnan ulkopuoliselta arvioijalta, jotka ovat tieteenalansa asiantuntijoita. Pääkirjoitukset, katsaukset, raportit, puheenvuorot, kirja-arvostelut yms. käsitellään toimituksen sisäisesti ja voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia. Lehden käytännön toimitustyöstä ja sisällöstä vastaavat päätoimittaja(t), toimitussihteeri, kunkin numeron vastaava erikoistoimittaja ja muu toimituskunta.

UUSIN NUMERO 2/2020

Teemana Pohjoinen
[ sisältö ]
Toimittaneet Kaisa Hiltunen ja Niina Oisalo.

Elokuvat ja televisio-ohjelmat ovat vuosikymmenten ajan muokanneet käsityksiämme pohjoisesta toistamalla stereotyyppistä kuvastoa pohjoisen alkukantaisista asukkaista, hurjista seikkailuista ja arktisesta hysteriasta. Tämä on vaikuttanut merkittävästi käsityksiin pohjoisesta, ja asian ongelmallisuuteen on herätty ainakin tutkijoiden parissa laajemmin vasta 2000-luvun puolella. Lähikuvan teemanumeron artikkeleissa pohjoista käsitellään pääasiassa Suomen kontekstissa, mutta myös laajemmassa pohjoismaisessa yhteydessä. Pohjoista on kuvattu suomalaisissa audiovisuaalisissa tuotannoissa jo noin sadan vuoden ajan, ja niissä pohjoinen on pääosin jotain erilaista, toisaalle sijoittuvaa ja ulkopuolisen silmin nähtyä.

LÄHIKUVAN VUODEN 2020 TEEMAT

  • KONEPUHE JA PUHUVAT KONEET
  • POHJOINEN
  • POLITIIKKA JA POPULAARIKULTTUURI

LÄHIKUVAN VUODEN 2021 TEEMAT

  • EUROVIISUT JA AUDIOVISUAALISTEN ESITYSKÄYTÄNTÖJEN MURROS
  • TEEMATON NUMERO
  • SUOMALAISUUKSIEN ESITTÄMINEN AUDIOVISUAALISESSA KULTTUURISSA
  • IHMISEN JA LUONNON SUHDE

Lehden numeroihin otetaan vastaan artikkeli- ja juttutarjouksia myös muista aiheista. Katso myös Call for Papers -ilmoitukset sivuiltamme!

KIRJOITA LÄHIKUVAAN

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan Lähikuvalle artikkelia julkaistavaksi, ota yhteyttä toimitussihteeri Antti Lindforsiin, antti.lindfors(at)utu.fi, tai päätoimittaja Kaisa Hiltuseen, kaisa.e.hiltunen(at)jyu.fi. Lähikuvan kirjoittajina on ollut mm. elokuva- ja tv-tutkimuksen, taidehistorian, musiikin, kirjallisuuden, teatterin, filosofian, sosiologian, historian, kulttuurihistorian, kulttuurintutkimuksen ja tiedotusopin tutkijoita. Kotimaisten artikkeleiden lisäksi lehti voi julkaista käännöksiä ajankohtaisista ulkomaisista tutkimusartikkeleista. Lähikuva-lehden kansia

Vuosien 2008-2015 Lähikuva-lehdet artikkeleineen ovat saatavissa Kopioston Elektra-palvelusta. Lähikuva-lehden kansia

wef