in English

Lähikuva – avoimesti luettava verkkolehti

Lähikuva-lehti alkoi ilmestyä vuoden 2016 alusta lähtien open access -verkkolehtenä.  Lehteä julkaistaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan OJS-alustalla. Klikkaa lukemaan uusinta numeroa tästä.

Avoin foorumi keskustelulle ja mielipiteenvaihdolle

Lähikuva sisältää artikkeleita, katsauksia, raportteja, kirja-arvioita ja haastatteluja. Lehti ottaa vastaan artikkeleita ja muita juttuja kaikilta audiovisuaalisen kulttuurin tutkimuksesta ja keskustelusta kiinnostuneilta.

Lähikuva on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lisätietoja: http://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus

VA_tunnus_tekstein_Lahikuva.jpg

Lähikuvassa julkaistavat tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Artikkelitarjoukset käsittelevät lehden päätoimittaja, toimituskunta ja kunkin numeron erikoistoimittaja(t), jotka tekevät alustavan arvion käsikirjoituksen sopivuudesta lehteen ja päättävät vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä. Referee-lausunnot pyydetään kahdelta toimituskunnan ulkopuoliselta arvioijalta, jotka ovat tieteenalansa asiantuntijoita.

Pääkirjoitukset, katsaukset, raportit, puheenvuorot, kirja-arvostelut yms. käsitellään toimituksen sisäisesti ja voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia.

Lehden käytännön toimitustyöstä ja sisällöstä vastaavat päätoimittaja(t), toimitussihteeri, kunkin numeron vastaava erikoistoimittaja ja muu toimituskunta.

uusin numero 4/2017

2017-4_iso.jpg

Teemana Elokuvateorian ulottuvuudet
[ sisältö ]
Toim. Antti Pönni ja Tytti Rantanen

Elokuvateorian ulottuvuuksia tarkasteleva teemanumero tarjoaa erilaisia näkökulmia siihen, mitä elokuva potentiaalisesti voi olla tai miten sitä voidaan tehdä, katsoa ja tulkita toisella tavalla. Sanalla sanoen elokuva ja elokuvateorioiden paljous voivat avata uusia teitä ajattelulle.

Vuosien 2008-2015 Lähikuva-lehdet artikkeleineen ovat saatavissa kopioston elektra-palvelusta.

2015-kannet-nettiin.jpg

 

KIRJOITA LÄHIKUVAAN

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan Lähikuvalle artikkelia julkaistavaksi, ota yhteyttä toimitussihteeri Antti Lindforsiin, antti.lindfors(at)utu.fi, tai päätoimittaja Rami Mähkään, rami.mahka(at)utu.fi.

Lähikuvan kirjoittajina on ollut mm. elokuva- ja tv-tutkimuksen, taidehistorian, musiikin, kirjallisuuden, teatterin, filosofian, sosiologian, historian, kulttuurihistorian, kulttuurintutkimuksen ja tiedotusopin tutkijoita. Kotimaisten artikkeleiden lisäksi lehti voi julkaista käännöksiä ajankohtaisista ulkomaisista tutkimusartikkeleista.

Lk-kannet-vuosikerrat-nettiin-new2016.jpg

Lähikuvan VUODEN 2017 TEEMAT

- estetiikka ja ilmaisu
- pohjoismainen elokuva
- Marginaalien suomi
- elokuvateorian ulottuvuudet

 

Lähikuvan VUODEN 2018 TEEMAT

- Suomi 1918
- mediakasvatus

- sosiaalinen media ja affektiivisuus
- elokuvakulttuurit


Lehden numeroihin otetaan vastaan artikkeli- ja juttutarjouksia myös muista aiheista.

Katso myös Call for Papers -ilmoitukset sivuiltamme!